התחנה - תרבות בילוי ופנאי
Train-station-building-5 מבנה-תחנת-הרכבת-5
Hatachana
  • Hamered St on the corner of Koyfman St