2010---היום
2010 - היום
1205 1202 1203 1201
מיקום
מתחם התחנה

2010 - סיום העבודות ופתיחת המתחם לציבור הרחב.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן